Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 21 

 Forslag til lov om ændring af søloven. (Overførsel af registreringsregler 

 m.v.). 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Titelændring 24/11 98 til: 

 Forslag til lov om ændring af søloven og ophævelse af lov om 

 skibsregistrering. (Overførsel af registreringsregler m.v.). 

 Fremsat skr 7/10 98     Till.A 179 

 Lovf som fremsat       Till.A 157 

 1.beh 27/10 98        FF   523 

 Betænkning 12/11 98     Till.B 17 

 2.beh 19/11 98        FF   1304 

 Æf til 3.beh         Till.B 27 

 3.beh 24/11 98        FF   1492 

 Lovf som vedt        Till.C 21 

 Lov nr 901 af 16. december 1998. 

 Beh sammen: L 20, L 21 og L 22. 

 Ordførere: (1.beh) Poul Andersen (S), Kim Andersen (V), Gitte Seeberg (KF), 

 Aage Frandsen (SF), Egil Møller (DF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank 

 Aaen 

 (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven forenkler det lovkompleks, som regulerer søfarten, 

 gennem sammenskrivning af søloven, lov om skibsregistrering 

 og flagloven. 

 Baggrund: 

 Ifølge bemærkningerne blev lovforslaget fremsat på 

 baggrund af anbefalingerne fra et panel nedsat af 

 erhvervsministeren med henblik på regelforenkling på 

 Søfartsstyrelsens område. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtagt enstemmigt med 109 stemmer.