Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 94 

 Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden, lov om statsgaranti til 

 udviklingsvirksomhed og lov om påligningen af indkomstskat til staten 

 (ligningsloven). (Lån til meget risikobetonede udviklingsprojekter, 

 medfinansiering af innovationsfonde og udviklingsselskaber og VækstFondens 

 overtagelse af administrationen af loven om statsgaranti til 

 udviklingsvirksomhed). 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 18/11 98     Till.A 2447 

 Lovf som fremsat       Till.A 2426 

 1.beh 2/12 98        FF   1774 

 Betænkning 11/12 98     Till.B 285 

 2.beh 15/12 98        FF   2421 

 Medd fra udv om mundtl 

 indstilling 17/12 98    FF   2515 

 3.beh 17/12 98        FF   2518 

 Lovf som vedt        Till.C 197 

 Lov nr 1008 af 23. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Vagn Christensen (S), Svend Erik Hovmand (V), 

 Pernille Sams (KF), Christine Antorini (SF), Egil Møller (DF), Annie Lunde 

 Hansen (CD), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Thorkild B. 

 Fransgaard (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Erhvervsudvalget (ERU). 

 Resumé: 

 Loven giver VækstFonden mulighed for sammen med private 

 investorer at indskyde ansvarlig kapital i 

 innovationsfonde, der investerer i nye små og uafhængige 

 virksomheder. 

 Baggrund: 

 Ifølge lovforslagets bemærkninger var det bl.a. i 

 Erhvervsredegørelse 1998 dokumenteret, at offentlige 

 udgifter til forskning og udvikling ofte har betydelig 

 positiv effekt for erhvervslivet ved at løfte det samlede 

 niveau for innovation og produktudvikling. Formålet med 

 lovændringen var derfor at målrette VækstFondens indsats 

 mod de mindre og nyere virksomheder. 

 Loven fik sin endelige udformning efter ændringsforslag 

 fremsat af erhvervsministeren. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 123 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL og KRF) 

 mod 2 (FP).