Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 39 

 Forslag til lov om ændring af sømandsloven. (Tjenestefrihed ved pårørendes 

 sygdom eller ulykke). 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 13/10 99     Till.A 1107 

 Lovf som fremsat       Till.A 1098 

 1.beh 18/11 99        FF   1311 

 Betænkning 9/12 99      Till.B 178 

 2.beh 14/12 99        FF   2512 

 3.beh 16/12 99        FF   2654 

 Lovf som vedt        Till.C 144 

 Lov nr 1088 af 29. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Vagn Christensen (S), Kim Andersen (V), Jens 

 Heimburger (KF), Ole Sohn (SF), Egil Møller (DF), Morten Helveg Petersen 

 (RV), Frank Aaen (EL) Ole M. Nielsen (KRF) og Thorkild B. Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven sikrer sømænd (søfarende) ret til tjenestefrihed ved 

 pårørendes sygdom eller ulykke. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget gennemførte på søfartsområdet en bestemmelse 

 i rammeaftalen om forældreorlov, som var indgået af de 

 sociale parter i EU. 

 Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik det, at det på 

 søfartsområdet ikke var muligt at gennemføre bestemmelsen i 

 Danmark via kollektive overenskomster. Da medlemsstaterne 

 efter Rådets direktiv 96/34/EF var forpligtet til at sikre, 

 at rammeaftalen blev gennemført, var lovgivning derfor 

 nødvendig. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 112 stemmer.