Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 26 

 Forslag til lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og 

 Finansforvaltning. 

 Af finansministeren (Mogens Lykketoft). 

 Fremsat skr 8/10 98     Till.A 378 

 Lovf som fremsat       Till.A 350 

 1.beh 20/10 98        FF   215 

 Betænkning 12/11 98     Till.B 20 

 2.beh 19/11 98        FF   1305 

 3.beh 24/11 98        FF   1493 

 Lovf som vedt        Till.C 32 

 Lov nr 903 af 16. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Pia Larsen (V), Gitte Seeberg (KF), 

 Christine Antorini (SF), Egil Møller (DF), Elisabeth Arnold (RV), Frank Aaen 

 (EL), Kim Behnke (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven afvikles Hypotekbankens bankvirksomhed over en 

 årrække. Hypotekbankens øvrige aktiviteter videreføres i en 

 statslig styrelse, Finansstyrelsen, under 

 Finansministeriet. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for forslaget var ifølge bemærkningerne 

 liberaliseringen af kapitalbevægelserne tillige med 

 udviklingen på de nationale og internationale 

 kapitalmarkeder, der giver muligheder for formidling af 

 finansiering. Endvidere havde den gunstige udvikling på 

 betalingsbalancen kraftigt reduceret behovet for låntagning 

 i udlandet. Behovet for at opretholde en statslig bankenhed 

 var derfor mindre. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, FP og KRF) 

 mod 4 (EL).