Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 233 

 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for 

 ministre. (Bestyrelseshonorarer m.v. modregnes i eftervederlag). 

 Af finansministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 27/4 01     Till.A 7286 

 Lovf som fremsat       Till.A 7282 

 1.beh 9/5 01         FF   7862 

 Betænkning 16/5 01      Till.B 1448 

 2.beh 22/5 01        FF   8580 

 Æf til 3           Till.B 1943 

 3.beh 1/6 01         FF   9223 

 Lovf som vedt        Till.C 1121 

 Lov nr 453 af 7. juni 2001. 

 Beh sammen: L 227 og L 233. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Løvig Simonsen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), 

 Henning Grove (KF), Birthe Skaarup (DF), Arne Melchior (CD), Elisabeth 

 Arnold 

 (RV) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen (UFO). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Ved loven ændres reglerne for modregning i eftervederlag 

 for ministre svarende til ændringen i reglerne for 

 eftervederlag til folketingsmedlemmer (L 227), hvortil der 

 henvises. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af fremsættelsestalen og bemærkningerne til 

 lovforslaget, at reglerne for modregning i eftervederlag 

 for henholdsvis ministre og folketingsmedlemmer burde være 

 parallelle. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.