Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 44 

 Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af 

 statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning 

 af aktieselskaber m.v. (Etablering af én afregningskonto samt ny måde for 

 afregning af overskydende selskabsskat). 

 Af finansministeren (Thor Pedersen). 

 Fremsat skr 31/10 02     Till.A 999 

 Lovf som fremsat       Till.A 977 

 1.beh 13/11 02        FF   1205 

 Betænkning 3/12 02      Till.B 405 

 2.beh 6/12 02        FF   2478 

 Tillægsbet 9/12 02      Till.B 517 

 3.beh 10/12 02        FF   2830 

 Lovf som vedt        Till.C 87 

 Lov nr 1042 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Kristian Jensen (V), Henrik Sass Larsen (S), Poul 

 Fischer (DF), Pia Christmas-Møller (KF), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager 

 (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU). 

 Resumé: 

 Ved loven etableres et system »OffentligBetalingsService«, 

 der indebærer, at der er en afregningskonto for hver enkelt 

 kommune, amtskommune og a-kasses mellemværender (sociale 

 ydelser m.v.) med staten. Loven indebærer endvidere, at 

 udbetaling af hektarstøtte til landbruget udskydes med en 

 uge. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 formålet var en styrket styring af likviditeten i staten og 

 af statens mellemværender med kommuner, amtskommuner og 

 a-kasser. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V,S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).