Den fulde tekst
L 35
Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension. (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd med lavere pligtig afgangsalder end 70 år).
Af finansministeren (Thor Pedersen (V)).
Fremsat skr 13/10 05 Tillæg A 837
Lovf som fremsat 13/10 05 Tillæg A 829
1.beh 1/11 05 FF 584
Betænkning 16/11 05 Tillæg B 33
2.beh 22/11 05 FF 1259
Lovf optrykt efter 2.beh 22/11 05
3.beh 29/11 05 FF 1588
Lovf som vedt 29/11 05 Tillæg C 6
Lov nr 1150 af 7. december 2005
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Ole Stavad (udpeget af S) (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Morten Østergaard (RV), Ole Sohn (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Thor Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven justerer tjenestemandspensionsloven, navnlig som opfølgning på overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.