Den fulde tekst
L 171
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. samt lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Justering af Nemkontoordningen og reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens Koncernbetalinger/Offentligt Betalingssystem).
Af finansministeren (Thor Pedersen (V)).
Fremsat skr 3/3 06 Tillæg A 5850
Lovf som fremsat 3/3 06 Tillæg A 5831
1.beh 22/3 06 FF 4926
Betænkning 27/4 06 Tillæg B 1052
2.beh 4/5 06 FF 6643
Lovf optrykt efter 2.beh 4/5 06
3.beh 9/5 06 FF 6805
Lovf som vedt 9/5 06 Tillæg C 569
Lov nr 449 af 22. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Jens Rohde (V), Pia Gjellerup (udpeget af S) (S), Pia Gjellerup (udpeget af S) (S), Kim Christiansen (DF), Kim Christiansen (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Margrethe Vestager (RV), Ole Sohn (SF), Ole Sohn (SF), Per Clausen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Pia Christmas-Møller ().
Ministre: (1.beh) finansministeren (Thor Pedersen).
finansministeren (Thor Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Det Politisk-Økonomiske Udvalg(PØU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er bl.a. at foretage nogle tekniske justeringer af reglerne for Nemkontoordningen og at præcisere bemyndigelsen om ordreafgivelse, så ordreafgivelse kommer til at foregå digitalt. Loven har endvidere til formål at justere reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) på baggrund af kommunalreformen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte anvendelsen af SKB/OBS, og selvejende institutioner i statsligt regi forpligtes til at anvende SKB.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 100 stemmer.