Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 93 

 Forslag til lov om opfindelser ved universiteter og 

 sektorforskningsinstitutioner. 

 Af forskningsministeren (Jan Trøjborg). 

 Titelændring 18/5 99 til: 

 Forslag til lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. 

 Fremsat skr 18/11 98     Till.A 2425 

 Lovf som fremsat       Till.A 2410 

 1.beh 1/12 98        FF   1719 

 Betænkning 5/5 99      Till.B 801 

 2.beh 18/5 99        FF   6702 

 3.beh 25/5 99        FF   7027 

 Lovf som vedt        Till.C 634 

 Lov nr 347 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Lise Hækkerup (S), Hanne Severinsen (V), Brian Mikkelsen 

 (KF), Christine Antorini (SF), Klaus Kjær (DF), Susanne Clemensen (CD), 

 Elisabeth Arnold (RV), Søren Kolstrup (EL), Tom Behnke (FP) og Tove Videbæk 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Forskningsudvalget (FKU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver på én gang offentlige forskningsinstitutioner 

 ret til andel i indtægterne fra egne forskeres opfindelser 

 og pligt til aktivt at gå ind i arbejdet med at nyttiggøre 

 lovende resultater. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat for at sikre, at rettighederne 

 til de resultater, der frembringes på offentlige 

 forskningsinstitutioner, udnyttes i højere grad. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, FP og KRF) 

 mod 3 (EL).