Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 149 

 Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve den danske militære 

 straffelov på Færøerne. 

 Af Tórbjørn Jacobsen (TF). 

 Vedrørende Forsvarsministeriet. 

 Fremsat skr 11/4 03     Till.A 6669 

 Forsl som fremsat      Till.A 6667 

 1.beh 14/5 03        FF   9290 

 Betænkning 21/5 03      Till.B 1585 

 2.(sidste) beh 4/6 03    FF   10525 

 Ordførere: (1.beh) Ulrik Kragh (V), Per Kaalund (S), Jesper Langballe (DF), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Søren Søndergaard (EL), Tove Videbæk (KRF), 

 Lisbeth L. Petersen (V) og Tórbjørn Jacobsen (TF). 

 Efter 1.beh henvist til Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at tilbagetrække 

 den militære straffelov fra 1973, således at den ikke 

 længere var gældende på Færøerne. 

 Baggrund: 

 Det var forslagsstillernes opfattelse, at den danske 

 regering ved at sætte den militære straffelov i kraft på 

 Færøerne, på trods af det færøske Lagtings beslutning om at 

 ophæve denne, havde brudt med det ufravigelige princip, 

 at Lagtinget besluttede, hvilke love der skulle gælde på 

 Færøerne. 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget forkastet, idet 13 (Lisbeth L. Petersen (V), SF, EL, 

 Tórbjørn Jacobsen (TF), Kuupik Kleist (IA) og Lars-Emil Johansen (SIU)) 

 stemte for, 96 (V, S, DF, KF, RV og KRF) imod.