Den fulde tekst
L 68
Forslag til militær straffelov og ændring af lov om forsvarets personel.
Af forsvarsministeren (Søren Gade (V)).
Fremsat skr 29/10 04 Tillæg A 2189
Lovf som fremsat 29/10 04 Tillæg A 2048
1.beh 11/11 04 FF 1116
Beh sammen: L 68, L 69 og L 70
Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Per Kaalund (S), Søren Krarup (DF), Helge Adam Møller (KF), Villy Søvndal (SF), Morten Helveg Petersen (RV), Jann Sjursen (KD), Pia Boisen (EL).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren.
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget (FOU).
Baggrund:

Lovforslaget blev genfremsat uændret som lovforslag nr. L 54 i folketingsåret 2004-05 (2. samling); der henvises til omtalen af dette under folketingsåret 2004-05 (2. samling).