Den fulde tekst
L 55
Forslag til militær retsplejelov.
Af forsvarsministeren (Søren Gade (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1116
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1042
1.beh 11/3 05 FF 533
Betænkning 4/5 05 Tillæg B 363
2.beh 19/5 05 FF 3180
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 05
Tillægsbet 26/5 05 Tillæg B 663
3.beh 31/5 05 FF 3638
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 226
Rettelsesblad til den fotokopierede udgave af tillægsbetænkningen 30/5 06 af
Lov nr 531 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 55 og L 54
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Per Kaalund (S), Hans Kristian Skibby (DF), Tom Behnke (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Søren Gade).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Loven indeholder særlige bestemmelser om behandlingen af militære straffesager og er et supplement til retsplejelovens bestemmelser om behandlingen af straffesager. Loven reviderer den tidligere gældende militære retsplejelov og definerer bl.a., hvad militære straffesager er. Samtidig giver loven den militære anklagemyndighed ( Forsvarets Auditørkorps) enekompetence til at efterforske og afgøre militære straffesager.
Loven giver desuden mulighed for at kræve en udåndingsprøve eller en blodprøve af militært personel, hvis der er mistanke om ulovlig brug af alkohol eller euforiserende stoffer.
Endelig ophæves reglerne i den tidligere gældende retsplejelov om disciplinarmidler, fordi disse regler udskilles som en særskilt lov (se L 56).
Baggrund:
Lovforslaget byggede i lighed med L 54 og L 56 på betænkning nr. 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov, som blev afgivet af »Udvalget til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning« i januar 2004. Udvalget blev nedsat i 1999 af daværende forsvarsminister Hans Hækkerup.
Det fremgik af bemærkningerne til forslaget, at formålet med forslaget var at forenkle den tidligere gældende militære retsplejelov.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF, EL og TF); 2 (IA og SIU) stemte hverken for eller imod.