Den fulde tekst
L 210
Forslag til lodslov.
Af forsvarsministeren (Søren Gade (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6808
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6779
1.beh 18/4 06 FF 5746
Betænkning 24/5 06 Tillæg B 1648
2.beh 30/5 06 FF 7787
3.beh 2/6 06 FF 8159
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 956
Lov nr 567 af 9. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Niels Sindal (S), Hans Kristian Skibby (DF), Tom Behnke (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Søren Gade).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bygger i det væsentligste på en betænkning, som et lodslovudvalg afgav i slutningen af 2004. Loven har til formål at modernisere lodslovgivningen til gavn for sejladssikkerheden. Bl.a. gøres de regionale lodsninger til genstand for konkurrence, mens det statslige lodsvæsens monopol bevares for gennemsejlingslodsninger. Endvidere adskilles lodstilsynet fra det statslige lodsvæsen, idet det skal føre tilsyn med såvel det statslige lodsvæsen som de private lodserier. Den generelle lodspligt for skibe med miljøfarlige laster i danske farvande bevares uændret.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 76 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 11 (SF og EL); 29 (S) stemte hverken for eller imod.