Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 80 

 Forslag til økologilov. 

 Af fødevareministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 4/11 98     Till.A 2001 

 Lovf som fremsat       Till.A 1990 

 1.beh 19/11 98        FF   1326 

 Betænkning 10/2 99      Till.B 338 

 2.beh 23/2 99        FF   3961 

 3.beh 26/2 99        FF   4087 

 Lovf som vedt        Till.C 326 

 Lov nr 118 af 3. marts 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Margot Torp (S), Christian Mejdahl (V), Lene Espersen 

 (KF), Kristen Touborg (SF), Christian H. Hansen (DF), Annie Lunde Hansen 

 (CD), Vibeke Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Thorkild B. Fransgaard 

 (FP) 

 og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven udskilles de bestemmelser i strukturloven (lov 

 nr. 479 af 12. juni 1996 om støtte til jordbrugets 

 strukturudvikling og til økologisk produktion inden for 

 jordbrug og fiskeri m.v.), der retter sig mod den 

 økologiske produktion, i en særskilt rammelov. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for at 

 fremsætte forslaget var den stigende interesse for 

 produktion og salg af økologiske landbrugs- og 

 fiskeriprodukter og det forhold, at al fødevarelovgivning 

 var blevet samlet i én lov, fødevareloven (lov nr. 471 af 

 1. juli 1998 om fødevarer m.m.). 

 Det fremgik endvidere, at lovforslaget indeholdt regler 

 og øvrige foranstaltninger, der var nødvendige for 

 anvendelse af EU's forordninger og gennemførelse af 

 EU-direktiver vedrørende økologiske produktionsmetoder 

 m.v., og at udmøntningen af bemyndigelserne i lovforslaget 

 i en række tilfælde kunne nødvendiggøre underretning af 

 EU-Kommissionen. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning gennem 

 vedtagelse af ændringsforslag fra fødevareministeren om 

 indsættelse af en formålsparagraf og om sammensætningen af 

 Det Økologiske Fødevareråd. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL og KRF) 

 mod 2 (FP).