Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 25 

 Forslag til lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske 

 Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. og 

 fiskerilov. (Ændring af fondsbestyrelserne, ændret fastsættelse af 

 promillemidler samt udvidet anvendelse af fondsmidlerne m.v.). 

 Af fødevareministeren (Mariann Fischer Boel). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 753 

 Lovf som fremsat       Till.A 730 

 1.beh 24/10 03        FF   770 

 Betænkning 2/12 03      Till.B 194 

 2.beh 4/12 03        FF   2566 

 Tillægsbet 9/12 03      Till.B 386 

 3.beh 11/12 03        FF   2972 

 Lovf som vedt        Till.C 122 

 Lov nr 1158 af 19. december 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Thor Gunnar Kofoed (V), Nikolaj Wammen (S), Christian 

 H. Hansen (DF), Else Theill Sørensen (KF), Kristen Touborg (SF), Martin 

 Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Fødevareudvalget (FLF). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 70 stemmer (V, DF, KF, RV og KD) mod 41 (S, SF og 

 EL).