Sagsforløb 2003/1 BF 44
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 44 

 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til 

 undersøgelse af ikketoldmæssige handelsbarrierer, der hindrer fri 

 handelsadgang til europæiske markeder. 

 Af Jørn Jespersen (SF), Margrete Auken (SF), Aage Frandsen (SF) og Anne 

 Grete Holmsgaard (SF) 

 Vedrørende Fødevareministeriet. 

 Fremsat skr 12/11 03     Till.A 2378 

 Forsl som fremsat      Till.A 2375 

 1.beh 25/3 04        FF   7513 

 Beh sammen: B 29, B 44 og B 122. 

 Ordførere: (1. beh) Henrik Vestergaard (V), Lone Møller (S), Christian H. 

 Hansen (DF), Else Theill Sørensen (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Martin 

 Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF).