Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 100 

 Forslag til lov om hold af dyr. 

 Af fødevareministeren (Mariann Fischer Boel). 

 Fremsat skr 26/11 03     Till.A 3435 

 Lovf som fremsat       Till.A 3366 

 1.beh 10/12 03        FF   2940 

 Betænkning 24/3 04      Till.B 1140 

 2.beh 18/5 04        FF   10471 

 3.beh 27/5 04        FF   10974 

 Lovf som vedt        Till.C 661 

 Lov nr 432 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Henrik Dam Kristensen (S), Christian H. 

 Hansen (DF), Kristen Touborg (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen 

 (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, SF og RV) mod 2 (EL og 

 KD).