Sagsforløb 2003/1 BF 122
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 122 

 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre et udviklingsprincip. 

 Af Jørn Jespersen (SF), Margrete Auken (SF), Aage Frandsen (SF) og Anne 

 Grete Holmsgaard (SF). 

 Vedrørende Fødevareministeriet. 

 Fremsat skr 6/2 04      Till.A 6018 

 Forsl som fremsat      Till.A 6016 

 1.beh 25/3 04        FF   7513 

 Beh sammen: B 29, B 44 og B 122. 

 Ordførere: (1. beh) Henrik Vestergaard (V), Lone Møller (S), Christian H. 

 Hansen (DF), Else Theill Sørensen (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Martin 

 Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF).