Den fulde tekst
L 29
Forslag til lov om ophævelse af lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed og stormfaldsloven samt ændring af kursgevinstloven.
Af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 6/10 05 Tillæg A 732
Lovf som fremsat 6/10 05 Tillæg A 727
1.beh 11/10 05 FF 264
Betænkning 16/11 05 Tillæg B 29
2.beh 29/11 05 FF 1593
Lovf optrykt efter 2.beh 29/11 05
3.beh 6/12 05 FF 1800
Lovf som vedt 6/12 05 Tillæg C 125
Lov nr 1392 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Jens Peter Vernersen (S), Egil Møller (DF), Allan Niebuhr (KF), Margrethe Vestager (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ophæver to love på Fødevareministeriets område, som ikke længere finder anvendelse. Loven ophæver således dels lov om ophævelse af lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, dels lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed. Loven er et led i regeringens regelsanering, hvor de love, der ikke længere har nogen funktion, ophæves.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.