Den fulde tekst
L 62
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Afbrænding af husdyrgødning, offentliggørelse af gødningsregnskaber m.v.).
Af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 9/11 05 Tillæg A 1692
Lovf som fremsat 9/11 05 Tillæg A 1673
1.beh 17/11 05 FF 1191
Betænkning 29/3 06 Tillæg B 845
2.beh 18/4 06 FF 5637
Lovf optrykt efter 2.beh 18/4 06
Tillægsbet 26/4 06 Tillæg B 1011
3.beh 9/5 06 FF 6805
Lovf som vedt 9/5 06 Tillæg C 567
Lov nr 435 af 15. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Jens Kirk (V), Pernille Blach Hansen (S), Jens Peter Vernersen (S), Jørn Dohrmann (DF), Jørn Dohrmann (DF), Helge Adam Møller (KF), Allan Niebuhr (KF), Ole Glahn (RV), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Kristen Touborg (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Loven fjerner en af barriererne for udvikling af alternative anvendelser af husdyrgødning og sigter mod at fremme den miljøteknologiske udvikling på landbrugsområdet. Loven skaber således hjemmel til at fastsætte regler om at kunne fratrække kvælstof i afbrændt husdyrgødning i gødningsregnskabet, om offentliggørelse af gødningsregnskaber og om indhentning af oplysninger hos andre myndigheder med henblik på kontrol.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, RV, SF og EL).