Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om lægemidler og om
ophævelse af lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656
af 28. juli 1995

 

I medfør af § 106, stk. 1, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler bestemmes, at loven træder i kraft den 17. december 2005.

I medfør af § 106, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler ophæves lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, med virkning fra den 17. december 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. december 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Paul Schüder