Den fulde tekst
L 102
Forslag til lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).
Af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 7/12 06 Tillæg A 3506
Lovf som fremsat 7/12 06 Tillæg A 3475
1.beh 19/1 07 FF 3109
Betænkning 28/2 07 Tillæg B 582
2.beh 20/3 07 FF 4718
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 07
3.beh 27/3 07 FF 5014
Lovf som vedt 27/3 07 Tillæg C 500
Lov nr 316 af 31. marts 2007
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Jens Peter Vernersen (S), Christian H. Hansen (DF), Allan Niebuhr (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skaber grundlag for regeringens gennemførelse af EU's landdistriktsstøttepolitik og afløser landdistriktsstøtteloven. Formålet med loven er at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, hvor vækst baseres på bæredygtig anvendelse af ressourcerne, og hvor lokal medbestemmelse samtidig bidrager til at skabe attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF); 49 (S, RV, SF og EL) stemte hverken for eller imod.