Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 226 

 Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra 

 Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven). 

 Af indenrigsministeren (Thorkild Simonsen). 

 Fremsat skr 14/4 99     Till.A 5380 

 Lovf som fremsat       Till.A 5363 

 1.beh 16/4 99        FF   5562 

 Betænkning 22/4 99      Till.B 655 

 2.beh 23/4 99        FF   5828 

 3.beh 23/4 99        FF   5861 

 Lovf som vedt        Till.C 530 

 Lov nr 251 af 28. april 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Dorte Bennedsen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Bendt 

 Bendtsen (KF), Pernille Frahm (SF), Pia Kjærsgaard (DF), Arne Melchior (CD), 

 Henrik Svane (RV), Søren Søndergaard (EL), Tom Behnke (FP) og Jann Sjursen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver mulighed for meddelelse af midlertidig 

 opholdstilladelse til fordrevne udlændinge fra Kosovo, som 

 er nødstedte på grund af konflikten dér. Loven regulerer 

 endvidere disse udlændinges ophold i Danmark i relation til 

 indkvartering, underhold, undervisning, aktivering, 

 lægebehandling og beskæftigelse. Loven indeholder endvidere 

 regler om repatriering. 

 Baggrund: 

 Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik det, at 

 forslaget skulle skabe det retlige grundlag for, at Danmark 

 i overensstemmelse med en appel fra FN's 

 flygtningehøjkommissær og i overensstemmelse med 

 internationale aftaler, herunder udtalelser fra EU-landene 

 på et ekstraordinært rådsmøde den 7. april 1999, kunne 

 modtage fordrevne fra Kosovo for at yde disse mennesker 

 midlertidig beskyttelse. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 77 stemmer (S, V, KF, CD, RV og KRF) mod 25 (SF, 

 DF, EL og FP).