Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 3 

 Forslag til lov om Det Centrale Personregister. 

 Af indenrigsministeren (Thorkild Simonsen). 

 Fremsat skr 6/10 99     Till.A 67 

 Lovf som fremsat       Till.A 21 

 1.beh 19/1 2000       FF   3328 

 Betænkning 11/5 2000     Till.B 860 

 2.beh 18/5 2000       FF   8240 

 3.beh 26/5 2000       FF   8756 

 Lovf som vedt        Till.C 809 

 Lov nr 426 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Klaus Hækkerup (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Ebbe Kalnæs (CD), 

 Dorit Myltoft (RV) og Søren Søndergaard (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven opretter Det Centrale Personregister til afløsning af 

 de hidtidige folkeregistre. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var en 

 lettere revideret genfremsættelse af L 9 fra folketingsåret 

 1998-99, jf. omtalen i Årbog & Registre 1998-99 side xxx. 

 I forbindelse med anden behandling blev der vedtaget et 

 ændringsforslag, som præciserede oplysningspligten for 

 private. 

 Lovforslaget blev behandlet parallelt med L 147. Der 

 henvises til omtalen af dette forslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 89 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 12 

 (DF, EL og FRI).