Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 149 

 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste 

 ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og 

 tinglysningsafgiftsloven. (Kommunalt samarbejde på ejendomsskatteområdet, 

 ændring af afgiftspligt for visse dokumenter). 

 Af indenrigsministeren (Thorkild Simonsen). 

 Fremsat skr 8/12 99     Till.A 3970 

 Lovf som fremsat       Till.A 3958 

 1.beh 10/12 99        FF   2339 

 Betænkning 13/12 99     Till.B 292 

 2.beh 15/12 99        FF   2560 

 Tillægsbet 15/12 99     Till.B 322 

 3.beh 17/12 99        FF   2798 

 Lovf som vedt        Till.C 329 

 Lov nr 1100 af 29. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Jens Vibjerg (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Kristen Touborg (SF), Christian H. Hansen (DF), Ebbe Kalnæs 

 (CD), Dorit Myltoft (RV), Frank Aaen (EL) og Thorkild B. Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Kommunaludvalget (KOU). 

 Resumé: 

 Loven indfører hjemmel til kommunalt samarbejde på 

 ejendomsskatteområdet og fastsætter, at afgiftspligten for 

 skadesløsebreve til sikkerhed for lån til betaling af 

 ejendomsskatter og lign. påhviler långiver. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var en 

 imødekommelse af et ønske fra kommunal side om at udvide 

 det kommunale samarbejde til også at omfatte samarbejde på 

 ejendomsskatteområdet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.