Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 48 

 Forslag til lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse. 

 Af indenrigsministeren (Karen Jespersen). 

 Fremsat skr 11/10 2000    Till.A 1379 

 Lovf som fremsat       Till.A 1366 

 1.beh 31/10 2000       FF   684 

 Betænkning 14/12 2000    Till.B 579 

 2.beh 9/1 01         FF   2958 

 3.beh 11/1 01        FF   3032 

 Lovf som vedt        Till.C 394 

 Lov nr 52 af 31. januar 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Kramer Mikkelsen (S), Else Winther Andersen (V), 

 Kristen Touborg (SF), Birthe Skaarup (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Lone Saaby 

 Johansen (RV), Frank Aaen (EL), Tove Videbæk (KRF) og Thorkild B. Fransgaard 

 (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører, at en kommunalbestyrelse efter aftale kan 

 bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis 

 at forestå opkrævning og inddrivelse af en fordring, 

 herunder anvendelse af tvangsmidler til inddrivelsen. Loven 

 indeholder desuden bestemmelser om klagemuligheder. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for lovforslaget var de senere års stigende 

 interesse for at etablere kommunalt samarbejde, ikke mindst 

 samarbejde mellem (nabo)kommuner om varetagelse af opgaver, 

 der ikke tidligere havde været samarbejdet om. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.