Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 123 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af 

 danske repræsentanter til Europa-Parlamentet. (Ændringer vedrørende 

 godkendelse af partinavne, valglister, fristen for partiernes godkendelse af 

 kandidater, brevstemmeafgivning m.v.) 

 Af indenrigsministeren (Karen Jespersen). 

 Fremsat skr 29/11 2000    Till.A 2782 

 Lovf som fremsat       Till.A 2754 

 1.beh 10/1 01        FF   3029 

 Betænkning 01/03 01     Till.B 685 

 2.beh 20/3 01        FF   5362 

 3.beh 22/3 01        FF   5507 

 Lovf som vedt        Till.C 432 

 Lov nr 215 af 28. marts 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Kramer Mikkelsen (S), Harald Kjøller (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Kristen Touborg (SF), Christian H. Hansen (DF), Ebbe Kalnæs 

 (CD), Inger Marie Bruun-Vierø (RV), Jette Gottlieb (EL), Ole M. Nielsen 

 (KRF) 

 og Thorkild B. Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer på en række punkter reglerne for godkendelse 

 af partinavne. Endvidere ændres en række tidsfrister samt 

 mindre forhold af teknisk karakter, jf. omtalen af L 122. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at mindske mulighederne for 

 forveksling af partibetegnelser. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 112 stemmer.