Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 89 

 Forslag til lov om bioanalytikere. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 6/2 02      Till.A 2416 

 Lovf som fremsat       Till.A 2409 

 1.beh 1/3 02         FF   2799 

 Betænkning 3/4 02      Till.B 421 

 2.beh 16/4 02        FF   5005 

 3.beh 18/4 02        FF   5172 

 Lovf som vedt        Till.C 271 

 Lov nr 253 af 8. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Lone Møller (S), Anita Knakkergaard 

 (DF), Else Theill Sørensen (KF), Lene Garsdal (SF), Naser Khader (RV) og 

 Line 

 Barfod (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en autorisationsordning for bioanalytikere, 

 således at kun den, der har autorisation som bioanalytiker, 

 må betegne sig som sådan. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget skulle 

 gøre det let for brugerne at identificere de personer, der 

 opfylder de uddannelsesmæssige betingelser for at benytte 

 titlen bioanalytiker. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 112 stemmer.