Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 187 

 Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 4/4 02      Till.A 5126 

 Lovf som fremsat       Till.A 5099 

 1.beh 17/4 02        FF   5162 

 Betænkning 02/05 02     Till.B 801 

 Æf uden for betænkning    Till.B 905 

 2.beh 7/5 02         FF   6092 

 3.beh 16/5 02        FF   6539 

 Lovf som vedt        Till.C 452 

 Lov nr 375 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Preben Rudiengaard (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), 

 Birthe Skaarup (DF), Else Theill Sørensen (KF), Naser Khader (RV), Line 

 Barfod (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fastsætter bestemmelser om 

 - grænseværdierne for tjæreindholdet i 

 cigaretter, 

 - grænseværdier for nikotin- og 

 kulilteindholdet i cigaretter, 

 - mærkning af tobaksvarer, 

 - indberetnings- og begrundelsespligt for 

 tilsætningsstoffer i tobak samt 

 - forbud mod visse varebetegnelser. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med 

 lovforslaget var at implementere Europa-Parlamentets og 

 Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af 

 medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 

 fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.