Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 39 

 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste 

 ejendomme og lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Loft over 

 grundlaget for beregning af kommunal grundskyld). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 23/10 02     Till.A 823 

 Lovf som fremsat       Till.A 801 

 1.beh 31/10 02        FF   583 

 Betænkning 28/11 02     Till.B 258 

 2.beh 3/12 02        FF   2232 

 3.beh 10/12 02        FF   2830 

 Lovf som vedt        Till.C 79 

 Lov nr 1047 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Marianne Petersen (V), Thomas Adelskov (S), Uno Larsson 

 (DF), Knud Erik Kirkegaard (KF), Morten Homann (SF) og Line Barfod (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en stigningsbegrænsning i grundlaget for 

 beregning af grundskyld til kommuner og amtskommuner med 

 virkning fra og med 2003. Staten yder i 2003 de berørte 

 primær- og amtskommuner individuel kompensation for 

 provenutabet. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en udmøntning af regeringens beslutning 

 fra juni 2002 om, at der med virkning fra og med 2003 

 skulle indføres en stigningsbegrænsning i grundlaget for 

 beregning af grundskyld til kommuner og amtskommuner. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF og KF) mod 50 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).