Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 186 

 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. 

 (Lempelse af udrejseregler m.v.). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 13/3 03     Till.A 5599 

 Lovf som fremsat       Till.A 5591 

 1.beh 25/3 03        FF   6637 

 Betænkning 8/5 03      Till.B 1225 

 2.beh 13/5 03        FF   9189 

 3.beh 23/5 03        FF   9807 

 Lovf som vedt        Till.C 459 

 Lov nr 379 af 28. maj 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Arne Toft (S), Uno Larsson (DF), Knud 

 Erik Kirkegaard (KF), Marianne Jelved (RV), Line Barfod (EL) og Mogens 

 Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.