Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 225 

 Forslag til lov om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning 

 for lægemiddelskader. (Inddragelse af praktiserende autoriserede 

 sundhedspersoner m.fl. under patientforsikringsordningen m.v.). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Titelændring 27/5 03 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om patientforsikring, lov om erstatning 

 for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for 

 vaccinationsskader. (Inddragelse af praktiserende autoriserede 

 sundhedspersoner m.fl. under patientforsikringsordningen m.v.) 

 Fremsat skr 30/4 03     Till.A 7007 

 Lovf som fremsat       Till.A 6982 

 1.beh 6/5 03         FF   8500 

 Betænkning 21/5 03      Till.B 1563 

 2.beh 27/5 03        FF   10127 

 3.beh 4/6 03         FF   10481 

 Lovf som vedt        Till.C 832 

 Lov nr 430 af 10. juni 2003. 

 Beh sammen: L 223, L 224 og L 225. 

 Ordførere: (1.beh) Ester Larsen (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Birthe 

 Skaarup (DF), Else Theill Sørensen (KF), Lene Garsdal (SF), Naser Khader 

 (RV), Line Barfod (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven udvider erstatningsområdet for 

 patientforsikringsloven, således at den fremover også 

 dækker skader i forbindelse med undersøgelse, behandling og 

 lign. hos privatpraktiserende autoriserede 

 sundhedspersoner. Desuden inddrages en række andre 

 sundhedspersoner og institutioner under lovens 

 dækningsområde. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget udgjorde 

 en del af de forslag om ændringer på klage- og 

 erstatningsområdet samt om indførelse af et 

 rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i 

 sundhedsvæsenet, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk 

 Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti 

 opnåede enighed om den 31. januar 2003. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 10 (SF 

 og EL).