Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 224 

 Forslag til lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 30/4 03     Till.A 6981 

 Lovf som fremsat       Till.A 6967 

 1.beh 6/5 03         FF   8500 

 Betænkning 21/5 03      Till.B 1560 

 2.beh 27/5 03        FF   10127 

 3.beh 4/6 03         FF   10481 

 Lovf som vedt        Till.C 829 

 Lov nr 429 af 10. juni 2003. 

 Beh sammen: L 223, L 224 og L 225. 

 Ordførere: (1.beh) Ester Larsen (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Birthe 

 Skaarup (DF), Else Theill Sørensen (KF), Lene Garsdal (SF), Naser Khader 

 (RV), Line Barfod (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven indføres et rapporteringssystem i sygehusvæsenet. 

 Ved at indsamle oplysninger om fejl og utilsigtede 

 hændelser bidrager systemet til, at der kan reageres 

 forebyggende fra sundhedsmyndighedernes side, således at 

 antallet af utilsigtede hændelser mindskes og kvaliteten 

 af sygdomsbehandlingen generelt forbedres. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget udgjorde en del af de forslag om ændringer 

 på klage- og erstatningsområdet samt om indførelse af et 

 rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i 

 sundhedsvæsenet, som regeringen og Socialdemokratiet, 

 Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre samt Kristeligt 

 Folkeparti opnåede enighed om den 31. januar 2003. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.