Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 88 

 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. 

 (Gennemførelse af aftale af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab 

 og dets medlemslande på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden 

 side vedrørende fri bevægelighed for personer samt visse justeringer i 

 adgangen til registrering af oplysninger i CPR). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 19/11 03     Till.A 2869 

 Lovf som fremsat       Till.A 2862 

 1.beh 27/11 03        FF   2227 

 Betænkning 15/1 04      Till  . B 

 860 

 2.beh 22/1 04        FF   4611 

 3.beh 29/1 04        FF   4963 

 Lovf som vedt        Till.C 293 

 Lov nr 68 af 4. februar 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Thomas Adelskov (S), Poul Nødgaard 

 (DF), Knud Erik Kirkegaard (KF), Lene Garsdal (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Line Barfod (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 100 stemmer.