Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 95 

 Forslag til lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 

 16 år. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 26/11 03     Till.A 3040 

 Lovf som fremsat       Till.A 2998 

 1.beh 11/12 03        FF   3068 

 Betænkning 18/2 04      Till.B 955 

 2.beh 9/3 04         FF   6575 

 3.beh 11/3 04        FF   6733 

 Lovf som vedt        Till.C 355 

 Lov nr 213 af 31. marts 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Christian Larsen (V), Poul Qvist Jørgensen (S), 

 Birthe Skaarup (DF), Else Theill Sørensen (KF), Marie Daugaard (SF), Naser 

 Khader (RV), Line Barfod (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 8 (SF og 

 EL).