Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 114 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Udvidelse af 

 kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet anses 

 for at have fast bopæl i riget, og afkortelse af fristen for optagelse på 

 valglisten, for så vidt angår vælgere, der opholder sig i udlandet eller 

 tilflytter fra udlandet). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 11/12 Till.A   4083 

 Lovf som fremsat       Till.A 4044 

 1.beh 15/1 04        FF   4163 

 Betænkning 27/5 04      Till.B 2204 

 2.beh 1/6 04         FF   11296 

 3.beh 4/6 04         FF   11700 

 Lovf som vedt        Till.C 791 

 Lov nr 438 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Gudrun Laub (V), Klaus Hækkerup (S), Poul Nødgaard 

 (DF), Knud Erik Kirkegaard (KF), Aage Frandsen (SF), Elisabeth Arnold (RV) 

 og 

 Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 97 stemmer.