Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 117 

 Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed. (Smidiggørelse af 

 regler om apotekerbevillinger og informationspligt for håndkøbslægemidler). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 17/12 03     Till.A 4138 

 Lovf som fremsat       Till.A 4124 

 1.beh 22/1 04        FF   4611 

 Betænkning 11/3 04      Till.B 1045 

 2.beh 23/3 04        FF   7248 

 3.beh 25/3 04        FF   7458 

 Lovf som vedt        Till.C 405 

 Lov nr 214 af 31. marts 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Preben Rudiengaard (V), Lone Møller (S), Birthe Skaarup 

 (DF), Else Theill Sørensen (KF), Lene Garsdal (SF), Naser Khader (RV) og 

 Line 

 Barfod (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 2 

 (EL).