Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 164 

 Forslag til lov om en brancheadministreret registreringsordning for 

 alternative behandlere. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 18/2 04     Till.A 6084 

 Lovf som fremsat       Till.A 6074 

 1.beh 11/3 04        FF   6747 

 Betænkning 28/4 04      Till.B 1401 

 2.beh 6/5 04         FF   9920 

 3.beh 11/5 04        FF   10200 

 Lovf som vedt        Till.C 599 

 Lov nr 351 af 19. maj 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Grete Schødts (S), Birthe Skaarup 

 (DF), Else Theill Sørensen (KF), Kamal Qureshi (SF), Naser Khader (RV) og 

 Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV, EL og Anders 

 Møller (UFG)); 2 (KD) stemte hverken for eller imod.