Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 192 

 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om 

 Hovedstadens Udviklingsråd og lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab. 

 (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om iværksættelse af kommunal 

 anlægsvirksomhed m.v.). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 24/3 04     Till.A 6823 

 Lovf som fremsat       Till.A 6817 

 1.beh 14/4 04        FF   8385 

 Betænkning 27/5 04      Till.B 2266 

 2.beh 1/6 04         FF   11299 

 3.beh 4/6 04         FF   11700 

 Lovf som vedt        Till.C 814 

 Lov nr 439 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Klaus Hækkerup (S), Uno Larsson (DF), 

 Knud Erik Kirkegaard (KF), Lene Garsdal (SF), Pernille Rosenkrantz-Theil 

 (EL) 

 og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 95 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 8 (SF og 

 EL).