Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 208 

 Forslag til lov om Det Etiske Råd. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7116 

 Lovf som fremsat       Till.A 7100 

 1.beh 21/4 04        FF   8905 

 Betænkning 12/5 04      Till.B 1756 

 2.beh 27/5 04        FF   10986 

 3.beh 1/6 04         FF   11294 

 Lovf som vedt        Till.C 755 

 Lov nr 440 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Ester Larsen (V), Karen J. Klint (S), Anita Knakkergaard 

 (DF), Else Theill Sørensen (KF), Lene Garsdal (SF), Naser Khader (RV), 

 Pernille Falcon (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 115 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 1 

 (EL).