Den fulde tekst
L 43
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat. (Provenuudveksling vedrørende det primærkommunale skatteprovenu ifølge grænsegængeraftalen mellem Danmark og Sverige).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 20/10 04 Tillæg A 1201
Lovf som fremsat 20/10 04 Tillæg A 1193
1.beh 29/10 04 FF 832
Betænkning 9/12 04 Tillæg B 340
2.beh 14/12 04 FF 2950
3.beh 17/12 04 FF 3291
Lovf som vedt 17/12 04 Tillæg C 192
Lov nr 1430 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Thor Gunnar Kofoed (V), Carsten Bo Jensen (S), Uno Larsson (DF), Charlotte Dyremose (KF), Margrethe Vestager (RV), Mogens Nørgård (KD), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skaber grundlag for provenuudveksling mellem Sverige og Danmark af den beskatning, der finder sted i primærkommunerne for de personer, der arbejder i det ene land og bor i det andet. Det danske provenutab betales i 2004 af staten, derefter skal de berørte kommuner bære tabet.
Baggrund:
Lovforslaget var en teknisk opfølgning på skatteaftalen mellem Sverige og Danmark om beskatning af grænsegængere. Det var aftalt, at der skulle ske en udveksling af det kommunale skatteprovenu således, at skatteprovenuet ikke tilfaldt slutligningskommunen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD); 1 (EL) stemte hverken for eller imod).