Den fulde tekst
L 60
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale valg. (Adgang til benyttelse af elektroniske valglister og elektroniske brevstemmeprotokoller, opgørelse af personlige stemmer for hvert afstemningsområde, elektronisk indsendelse af valgbøger til indenrigs- og sundhedsministeren m.v.).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1155
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1128
1.beh 3/3 05 FF 341
Betænkning 31/3 05 Tillæg B 61
2.beh 12/4 05 FF 1572
3.beh 21/4 05 FF 1877
Lovf som vedt 21/4 05 Tillæg C 18
Lov nr 294 af 27. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Arne Toft (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven får kommunerne mulighed for at bruge elektroniske valglister og elektronisk brevstemmeprotokol ved kommunalvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg. Loven indfører endvidere krav om, at der ved fintællingen ved folketingsvalg og europaparlamentsvalg skal ske en opgørelse af antallet af personstemmer og antallet af parti- og listestemmer for hvert parti eller kandidat på afstemningsniveau og ikke kun fordelingen for opstillingskredsen. Der bliver endvidere åbnet mulighed for forsøg med elektronisk stemmeafgivning på afstemningsstederne.
Baggrund:
Baggrunden for lovforslaget var en henvendelse fra Københavns, Frederiksberg, Aalborg, Odense, Glostrup og Høje-Taastrup Kommuner. Kommunerne ønskede en større mulighed for, at bl.a. valgdagen kunne forløbe mere smidigt.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 116 stemmer.