Den fulde tekst
L 73
Forslag til lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 3147
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 3121
1.beh 16/3 05 FF 785
Betænkning 7/6 05 Tillæg B 1126
2.beh 10/6 05 FF 4370
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 05
3.beh 16/6 05 FF 4873
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 629
Lov nr 545 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Lise von Seelen (S), Birthe Skaarup (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter en række konsekvensændringer af forskellige love inden for sundhedsområdet m.v. som følge af kommunalreformen.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen og dermed en udmøntning af aftalen af juni 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en strukturreform og aftalen om en udmøntningsplan fra september 2004.
For så vidt angår øvrige lovforslag inden for sundhedsområdet om gennemførelsen af kommunalreformen, henvises til omtalen under L 74 og L 75.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).