Den fulde tekst
L 70
Forslag til lov om regional statsforvaltning.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 3063
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 3012
1.beh 15/3 05 FF 680
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 994
2.beh 10/6 05 FF 4391
3.beh 16/6 05 FF 4848
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 615
Lov nr 542 af 24. juni 2005.
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Karen Hækkerup (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven opretter fem regionale statsforvaltninger i stedet for de hidtidige statsamter. Statsforvaltningerne følger den geografiske grænse for de fem regioner. Forvaltningernes opgaver er i det store og hele de samme som statsamternes opgaver.

Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Lovforslaget var en udmøntning af aftalen fra juni 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en strukturreform og aftalen om en udmøntningsplan fra september 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Der henvises endvidere til omtalen under L 65, L 66, L 67, L 68, L 69 og L 71.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 9 (SF og EL).