Den fulde tekst
L 65
Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2834
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 2684
1.beh 15/3 05 FF 613
Betænkning 27/5 05 Tillæg B 701
2.beh 2/6 05 FF 3779
Tillægsbet 7/6 05 Tillæg B 1092
3.beh 9/6 05 FF 4202
Lovf som vedt 9/6 05 Tillæg C 383
Lov nr 537 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 65 og L 71
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Ole Stavad (udpeget af S) (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Margrethe Vestager (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Loven nedlægger amterne og opretter fem nye regioner, hvis hovedopgave er at administrere sygehusvæsenet i de enkelte regioner. Regionerne er ledet af direkte valgte politikere, finansieret via bloktilskud og bidrag fra kommunerne og har en mindre opgaveportefølje end amterne.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Lovforslaget var en udmøntning af aftalen fra juni 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en strukturreform og aftalen om en udmøntningsplan fra september 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Der henvises endvidere til omtalen under L 66, L 67, L 68, L 69, L 70 og L 71.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 68 stemmer (V, DF og KF) mod 50 (S, RV, SF og EL).