Den fulde tekst
L 68
Forslag til lov om revision af den kommunale inddeling.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2968
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 2895
1.beh 15/3 05 FF 555
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 971
2.beh 10/6 05 FF 4387
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 05
3.beh 16/6 05 FF 4843
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 600
Lov nr 540 af 24. maj 2005
Beh sammen: L 68 og L 69
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Ole Stavad (udpeget af S) (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Margrethe Vestager (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skaber grundlaget for, at kommunerne kan sammenlægges til større og mere bæredygtige kommuner. Loven giver endvidere reglerne for valg og konstituering m.v. af kommunalbestyrelserne i de nye kommuner.

Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Lovforslaget var en udmøntning af aftalen fra juni 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en strukturreform og aftalen om en udmøntningsplan fra september 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Den 3. marts 2005 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007.
Der henvises endvidere til omtalen under L 65, L 66, L 67, L 69, L 70 og L 71.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 ((SF) og EL).