Den fulde tekst
L 5
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.v.).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 30
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 12
1.beh 13/10 05 FF 446
Betænkning 10/11 05 Tillæg B 23
2.beh 29/11 05 FF 1592
3.beh 6/12 05 FF 1797
Lovf som vedt 6/12 05 Tillæg C 71
Lov nr 1394 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Magnus Heunicke (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gør det lettere rent administrativt at flytte til og fra de nordiske lande. Baggrunden er en overenskomst mellem de nordiske lande om folkeregistrering fra den 1. november 2004, hvor bl.a. de internordiske flyttepapirer afskaffes og de enkelte folkeregistreringsmyndigheder fremover skal tale direkte sammen om en til- eller fraflytning. Derudover får myndighederne bl.a. mulighed for at give bøder for forkerte oplysninger om fraflytning til f.eks. udlandet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.