Den fulde tekst
L 110
Forslag til lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 14/12 05 Tillæg A 3191
Lovf som fremsat 14/12 05 Tillæg A 3174
1.beh 12/1 06 FF 2580
Betænkning 23/2 06 Tillæg B 546
2.beh 14/3 06 FF 4657
3.beh 21/3 06 FF 4818
Lovf som vedt 21/3 06 Tillæg C 385
Lov nr 253 af 28. marts 2006
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Pia Gjellerup (udpeget af S) (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver kommunerne pligt til at lave en sammenlignelig brugerinformation om samtlige serviceydelser for dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet. Regeringen vil i den forbindelse skabe en it-platform, der giver borgerne adgang til den sammenlignelige information.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF og KF) mod 48 (S, RV, SF og EL).