Den fulde tekst
L 190
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat. (Omlægning og forenklinger i indkomstskattereglerne som led i udmøntningen af aftalen om en kommunal finansieringsreform).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6276
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6247
1.beh 6/4 06 FF 5542
Betænkning 18/5 06 Tillæg B 1401
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 1-5 23/5-06 af indenrigs- og sundhedsministeren 23/5 06 Tillæg B 1561 af
2.beh 24/5 06 FF 7622
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 06
Tillægsbet 29/5 06 Tillæg B 1699
3.beh 30/5 06 FF 7702
Lovf som vedt 30/5 06 Tillæg C 694
Lov nr 495 af 7. juni 2006
Beh sammen: L 190 og L 193
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Jens Peter Vernersen (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Alle kommuner skal fremover forskudsbudgettere på samme grundlag. Efterregulering af indkomstskatter fra tidligere år afskaffes. Det er bl.a. nogle af de forenklinger af reglerne om kommunernes budgettering af deres indkomstgrundlag, som loven indeholder.
Loven er en del af udmøntningen af aftalen fra den 27. februar 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en kommunal finansieringsreform. Ved aftalen indføres her et nyt finansieringssystem, som er tilpasset kommunernes situation efter kommunalreformen.
Under behandlingen af lovforslaget blev der bl.a. vedtaget ændringsforslag fra ministeren vedrørende genindførelsen af muligheden for selvbudgettering for kommunerne.
Loven er en del af regeringens lovpakke om en kommunal finansieringsreform. Det drejer sig endvidere om lovforslagene L 188, L 189 og L 191-L 195.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 78 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 40 (S, SF og EL).