Den fulde tekst
L 194
Forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6343
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6300
1.beh 6/4 06 FF 5488
Betænkning 18/5 06 Tillæg B 1413
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 1-7 23/5-06 af indenrigs- og sundhedsministeren 23/5 06 Tillæg B 1565 af
2.beh 24/5 06 FF 7625
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 06
Ændringsforslag til 3. behandling nr. 1 29/5-06 af indenrigs- og sundhedsministeren 29/5 06 Tillæg B 1935 af
Ændringsforslag til 3. behandling nr. 2 29/5-06 af indenrigs- og sundhedsministeren 29/5 06 Tillæg B 1701 af
3.beh 30/5 06 FF 7696
Lovf som vedt 30/5 06 Tillæg C 709
Lov nr 499 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Pia Gjellerup (udpeget af S) (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Thomas Krog (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er hovedloven i regeringens lovpakke om en kommunal finansieringsreform.
Loven er en del af udmøntningen af aftalen fra den 27. februar 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en kommunal finansieringsreform. Hovedindholdet i aftalen og loven er, som følger:
- Bloktilskud fordeles efter indbyggertal.
- Nettoudligning som en ny udligningsmetode.
- Staten tager hovedansvaret for udligningen.
- Et højere udligningsniveau.
- En automatisk forhøjelse af udligningsniveauet, hvis væksten i hovedstadsområdet er kraftigere end i resten af landet.
- Udligningsniveauet i hovedstadsområdet nedsættes.
- Ekstra udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner.
- Ny udligning af forskelle i udgiftsbehov.
- Automatisk tilpasning af udligningen til stigende sociale udgifter.
- Udligning af selskabsskat.
- Reguleringsmekanismen for bloktilskud ved lov.
- Der fortsættes med særtilskudspuljerne til vanskeligt stillede kommuner.
- Overgangsordning indføres.
Under behandlingen af lovforslaget stillede ministeren følgende ændringsforslag, der blev vedtaget:
- Selvbudgettering for kommunerne genindføres.
- Det særlige tilskud til Bornholms Kommune videreføres.
- Præcisering af det aldersbestemte udgiftsbehov.
- Der sker en efterregulering i forbindelse med udfasningen af boligstøtteudligningen i hovedstadsområdet.
- Bløderudligningen videreføres.
Loven er en del af regeringens lovpakke om en kommunal finansieringsreform. Det drejer sig endvidere om lovforslagene L 188-L 193 og L 195.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 73 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 42 (S, SF og EL).